Úvod | Tatzelwurm

Tatzelwurm

Tatzelwurm patří mezi kryptozoologické záhady. Stejně jako Yeti, Almas, Lochneska, Olgoj Chorchoj a další podobní tvorové. Většinou jde o tvory, kteří žijí v odlehlých pustinách nebo hloboko v mořích a v jezerech.
Jedna z těchto záhad je však spojená s oblastí, která je od České Republiky  jenom kousek.

Jde o vědě neznámého tvora, který se snad vyskytuje vysoko v alpských horách. Jak už je v kryptozoologii dobrým zvykem, je Tatzelwurm napůl legendou a z poloviny reálným tvorem. Věda toho tvora nezná, ale místní horalové jej potkávají a jsou přesvědčeni o tom, že jde o reálné zvíře. Existuje téměř 200 očitých svědectví, které před druhou světovou válkou sesbírali badatelé a své poznámky zveřejnili v přírodovědeckém časopise KOSMOS.

Tento web není dalším z mnoha, které sepisují záhady. Snažím se, pokud mě nějaká záhady zaujme ji vyřešit, nebo alespoň přijít na další novinky, které by umožnili dalším badatelům dopátrat se pravdy. Pokud Vás tedy zajímá legenda o Tatzelwurmovi, budete si muset z informacír zde uvedených udělat obrázek sami, nebo - a to se mi zdá ještě lepší - zúčastněte se našeho pátrání. Záhadologů, kteří sedí doma za počítačem a mudrují, těch je dost a ještě na nic nepřišli.

Expedice v roce 1997…
První expedici, které jsem se zúčastnil, zorganizoval Ivan Mackerle a detailní popis si můžete přečíst zde:
http://www.mackerle.cz/rakousko/
Z mého pohledu tehdy expedice zjistila tyto podstatné údaje:
 - zarážející je, že zatímco před válkou bylo popisovaných setkání mnoho, v současné době jde o vzácné výjimky. Obyvatelé rakouských hor se shodli na tom, že pokud Tatzelwurm existuje, pak se s ním dnešní horalové nepotkávají proto, poněvadž již málokdo chodí tak často, do takových výšek
- hledat Tatzelwurma, tak, že si sednete na skálu a budete doufat ve štěstí, je nerálné, i lidé, kteří v horách pracovali, na něj narazili párkrát za život.
- vše podstatné co o tom tvorovi víme, je tedy z očitých svědectví, především těch, které v roce 1931 a 1932 nashromáždil časopis Kosmos.
 - oblast kde se vyskytuje je poměrně rozsáhlá a zahrnuje Rakouské, Německé a Švýcarské Alpy. Jsou sice popisovány podobné případy i z Julských alp a ze Sicilie, ale nepodařilo se mi mezi těmito případy najít takovou shodu, abych mohl prohlásit, že jde o stejného tvora.

Expedice 2014
Další výprava za Tatzelwurmem jde tedy ve stopách výpravy z roku 1997 a díky této výpravě se také již umíme připravit lépe.
Základní předpoklady pro nové hledání:
- detailní zpracování svědectví z let 1931 a 1932
- zmapování výskytů Tatzelwurma a vytipování nejvhodnějších lokalit
- využití automatických fotopastí, nainstalovaných na vhodná místa. Fotopasti budou v činnosti celé léto a já doufám, že tento systém bude mít větší šanci na úspěch. V době naší první výpravy samozřejmě tyto technické prostředky nebyli k dispozici. Některé z fotopastí budou mít GPRS připojení  (bude-li v místě k dispozici signál) a budou posílat snímky do emailové schránky. Ostatní pasti budou sebrány na podzim nebo v létě příštího roku.

Výprava vyrazí na začátku července 2014 a nebude delší než pár dní, jde o to, dojet na vytipovaná místa a nainstalovat fotopasti.
Podklady pro pátrání:
Především seznam vybraných vyprávění očitých svědků. To je pro celou akci základem. Seznam je zkráceným překladem z časopisu Kosmos. Originály jsou u mě k dispozici, pokud by chtěl nekdo vycházet z nich. Zde musím poděkovat své tchýni Olze Vlašínové za překlad, protože překládat z němčiny z roku 1931, která je psána kurentem, je nad moje síly (vidíte k čemu jsou tchýně dobré? :-)

Kosmos - očitá svědectví
Článek je přeložen tak, aby co nejméně zasahoval do věcného obsahu, občas tedy působí sloh značně kostrbatě, ale myslím, že je to tak lepší než zkreslovat původní informaci

Mapa lokalit 
Lokality jsou vybrány pouze ty, které lze alespoň z části přesně určit. Mnohá svědectví jsou určena například "horní tok řeky Mur" cože je nepoužitelně veliká oblast. Ty odkazy, které mají zelenou ikonku, jsem vybral jako nejvíce vhodné pro pátrání na místě. Většinou jde o lokality s nejpřesnějším popisem místa.

Další informace budou následovat.......

 

 
mapa
Copyright © by "Walter Pavliš" · All Rights reserved · E-Mail: walter.pavlis@gmail.com